Esinemised, publikatsioonid

2012.a. - Eesti Klassiõpetajate Liidu seminar - Klassiväline lugemine infotehnoloogiatkasutades
2013.a. - Valjala Põhikooli õpetajad - Haridustehnoloogi roll koolis. IKt kasutamine ainetundides
2014.a. - Kuressaare Gümnaasiumi klassiõpetajad - Haridustehnoloogi roll koolis. IKT kasutamine algklassides