2007 - 2011

 


Koolitusasutuse nimetus Kursuse nimetus Maht tundides Koolituse koht ja aeg
Avatud Meele Instituut (AMI) Sina ja mina: ennastkehtestav käitumine kui koostööoskuste tugi 16 KPK, jaanuar 2011
Tallinna Ülikool Haapsalu Kolledž Mentorkoolitus - algajate õpetajate ja praktikantide juhendamine koolis. 160 Haapsalu, august 2007 - aprill 2008
University of Yüväskylä Continuing Education Centre Student with ADHD - training course for Teachers 129  26.nov 2009 -27.märts 2010
eTwinning eTwinning contact seminar 24 5.-7.mai 2011
Tiigrihüppe SA Koolielu Animatsioon 12 veebipõhine, aprill-mai 2011
Tiigrihüppe SA Koolielu Koostööprojektid õppetöös 12 veebipõhine, märts 2011
Tiigrihüppe SA Koolielu Mõtlemismängud on mõnusad 12 veebipõhine jaanuar,veebruar2011
Tartu Keskkonnahariduse Keskus Koolitusmeeskondade koolitus õuesõppest ja õppeainete lõimumisest 8 Kuressaare, august, 2010
Tallinna Õpetajate Maja Veebilehtede loomine Joomla sisuhalduse baasil 12 Tallinn, jaanuar, 2010
Koolibri Uue õppevara seminar  5 Pärnu, 2010
Anu Kurmi Arvutiklass Fototöötlus Gimo vabavara programmiga 40 elektrooniline
Tallinna Ülikool Õpetaja suhtlemisalane kompetentsus 8 Kuressaare, jaanuar , 2010
AMI Meistrite mäng: meeskonnatöö ja selle juhtimine 16

Kuressaare,27.-28.okt.2010

AMI Pedagoogiline psühholoogia. Õpetaja suhete karusellil: ehk kuidas käitumine põhjustab käitumise 16 Tartu, 24.-25.august, 2009
Tiigrihüppe SA Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis 20 Kuressaare, aprill 2009
OÜ Collectiv Veebidisain (CMS Joomla) e-kursus 40 elektrooniline
Tallinna Ülikool, Haridustehnoloogia keskus Avatud õppematerjalide koostamine ja kasutamine 40 Tallinn, märts 2009 - mai 2009
AMI Kooskõlaline klass: Klass kui grupi kujundamine 40 Tartu, august - oktoober 2008
Tiigrihüppe SA  Anima Tiiger 16 Tallinn, detsember, 2008
Tiigrihüppe SA  3 K Tulevik (Koolielu, Kogukond,Koolitus)   Lepanina 30.06-02.07. 2008
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledź Mentorkoolitus 160 Haapsalu 21.08.2007- 9.05.2008
Tiigrihüppe SA Sõpruskoolid Euroopas / eTwinning rahvusvaheline koolitus 24

Tallinn

7.06-10.06 2007
Tiigrihüppe SA eTwinning, Paint.Net 4 Tallinn 2007
Tallina Ülikool Digikogukond: õpetaja töö- ja arengukeskkond 8 19.-20.oktoober 2007
Hea Alguse KK HA sertfitseerimisalane seminar  12 12.-13.märts 2007
LogoServ OÜ Õpetaja eneseanalüüs, enesehindamine, sisehindamine 16 jaanuar 2007
Tiigrihüppe SA  DigiTiiger 60 2006-2007 Salme koolis