Valik täiendõppest kuni 2007

 

Tiigrihüpe

Õpetajate virtuaalkogukonnad, blogid

 

Tallinn, 2006

LogoServ OÜ

Õppimine ja õpetamine XXIsajandil

24

Mai 2006

Tiigrihüpe

Projektipaun

20

2005-2006

LogoServ OÜ

Ideekursus klassiõpetajatele

24

Juuni 2006

OÜ Miksike

Õppekeskkonna tutvustav kursus

18

Märts 2006

Hea Alguse KK

Hea Alguse õpetaja sertifitseerimine

 

Märts 2006

OÜ LogoServ

Kui laps ei käitu stsenaariumi kohaselt

6

17.03.2006

Hea Algus

Õpetaja hindaja

 

Mai  2005

Hea Algus

Õpetaja portfoolio

 

2005

Osilia

Ühiskonnaõpetuse metoodika

32

7.01.04

Osilia

Arenguvestlus praktikas

16

Jaanuar 2005

Hea Alguse Koolituskeskus

Õpetaja töö hindamine

40

Veebruar 2005

Osilia

Metoodilise mapi koostamine kunstiõpetuses

24

Okt.2004 – aprill 2005

Hea Alguse KK

Õpetaja rahvusvaheline sertifitseerimine

16

Aprill 2005

Tiigrihüpe

Algklassi ainetunnid arvutiklassis

8

31.jaan 2004

Osilia

Eesti k õpetaja motiveerivad tegevused tunnis

8

11.aug 2004

Hea Alguse Koolituskeskus

Erivajadusega laste kaasamine tavaklassis

30

10.aug 2004

KEA Erakool

Keskkonnaõpetuse õppepäev klassiõpetajatele

6

27. oktoober 2003