Uurimustöö

Yväskyla Täiendkoolituse Keskuse ja Eesti Lastefondi koolituse raames viisin 2010.a.läbi uurimustöö: "Kuidas õpetan ATH last tavaklassis". Töös kaasasin ka lapsevanemat, kellelt küsisin nõusolekut analüüsi ja uurimust lõputöös avaldada.  VIIDE: athlaps.webnode.com/

SA Eesti Lastefond tõend 29.03.2010 uurimustöö sooritamise, kaitsmise kohta: